Розвиток інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку

Проектна пропозиція є узагальненням попередніх консультацій та дискусій, які відбувались з 2013 року між європейськими та українськими експертами (в тому числі і в рамках проекту ЄС «Підтримка сталого регіонального розвитку»), представниками Європейської комісії, українських міст та інституцій місцевого розвитку, зокрема і на чотирьох Всеукраїнських Форумах Інституцій Місцевого Розвитку, що відбувалися у Кривому Розі та Вінниці.

У цій Проектній пропозиції представлені результати аналітичної та планувальної роботи групи експертів, які, узагальнюючи напрацьований в ЄС та Україні досвід, пропонують варіанти рішень ключових проблем становлення та функціонування Агенції регіонального розвитку, покликаної посилити спроможності на території громад, а також підвищити якість та швидкість процесів місцевого економічного та територіального розвитку.

Запропоновані рішення є найбільш оптимальними для українських реалій, відповідають практикам Європейського союзу та міжнародних фінансових організацій, а також чинному українському законодавству.

Проектна пропозиція підготовлена з метою налагодження ефективної роботи вже створених розвиткових інституцій. Ми пропонуємо індивідуальний підхід та допомогу у впорядкуванні структури та необхідних організаційно-функціональних документів АРР, залученні партнерів до спільної роботи АРР з внесенням та реєстрацією змін у керівні органи, забезпеченні підвищення кваліфікації персоналу та формуванні якісного кадрового резерву, підготовці проектних заявок та бізнес-планів, налагодженні співпраці з донорами та потенційними інвесторами, встановленні контактів з успішними розвитковими інституціями та ін. Ці та інші кроки у короткі терміни забезпечать ефективне використання наявного в регіоні ресурсного потенціалу для залучення коштів в бюджет АРР, результативне функціонування АРР та сприятимуть досягненню позитивних змін у регіональній економіці.

Ключові результати виконання Проектної пропозиції:

  • як мінімум 25 осіб штатного та резервного персоналу АРР будуть залучені до постійної роботи, отримають нові знання та навички, підвищать кваліфікацію;

  • персонал та експерти АРР самостійно в щоденній співпраці з наставниками (консультантами) підготують 17 розвиткових проектів, з них 7 – інвестиційних та 10 – з розвитку території та соціальної інфраструктури та подадуть їх на отримання фінансування;

  • буде проведена пріоритизація завдань соціально-економічного розвитку території та актуалізовані Стратегія та План дій з регіонального розвитку області (та відповідно діяльності АРР) на 2018-2020 роки;

  •  буде залучено 3 990 650 гривень для покриття видатків кошторису діяльності АРР на 1-й рік роботи.

Проектна пропозиція “Розвиток інституційної спроможності АРР”