Алгоритм та покрокова інструкція по створенню Агенції регіонального розвитку

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регіональної політики» для ефективної реалізації регіональної політики, розробки та реалізації проектів регіонального розвитку та отримання фінансування для таких проектів (як бюджетного походження, так і за рахунок міжнародних фінансових та грантових проектів), відповідні обласні ради та обласні державні адміністрації та інші співзасновники можуть створювати Агенції регіонального розвитку (АРР).

Як організаційно-правова форма для Агенції пропонується установа, засновниками якої будуть відповідна обласна рада та обласна державна адміністрація, а також регіональні громадські організації, об’єднання підприємців, вищі навчальні заклади тощо. Дана організаційно-правова форма відповідає вимогам чинного законодавства України (зокрема, Законам України «Про основні засади державної регіональної політики», «Про об’єднання територіальних громад», «Про співробітництво територіальних громад» та Постанові КМУ «Про положення про Агенцію регіонального розвитку»).

В той же час установа має можливість отримувати фінансування від міжнародних фінансових та донорських організацій, оскільки її управління є незалежним від засновників та здійснюється Наглядовою радою відповідно до мети, цілей та завдань, визначених засновниками в Положенні (установчому акті).

Метою діяльності установи відповідно до установчого акту буде «…сприяння та організація регіонального розвитку, розвитку окремих територій області, громад та їх інфраструктури, і відповідного об’єднання для цього організаційних та фінансових ресурсів, які походять як з території області, так і з-поза її меж, сприяння залученню інвестицій та позик, формування позитивного іміджу регіону, надання консультативних послуг, покращення інвестиційного клімату у регіоні, збір та розповсюдження інформації, розробка та реалізація проектів регіонального розвитку та отримання фінансування для їх реалізації. Агенція не має на меті одержання і розподіл прибутку…».

Основні етапи створення установи

  • Проведення обговорення концептуальних засад створення АРР серед потенційних співзасновників.
  • Рішення відповідних обласної ради та облдержадміністрації щодо участі в заснуванні установи та надання згоди на фінансування витрат на її роботу.
  • Проведення Установчих зборів Засновників, на яких:
  • підписуються договір про співробітництво між Засновниками та установчий акт;
  • обирається Виконавчий орган;
  • визначаються організації та установи, представники яких будуть входити до Наглядової ради;
  • формується перший склад Наглядової ради;
  • Засновники визначаються з майном та коштами, які будуть передані для роботи установи.

Детальна інформація щодо процесу створення АРР міститься у Посібнику Як створити АМР, підготовленому командою експертів ГО “Центр реформ та місцевого розвитку”.

Інструкція розроблена з розрахунку можливих кроків та заходів під час процесу створення АРР, кількість яких можна збільшити або зменшити у відповідності до стадії готовності регіональних інституцій та специфіки області.

Команда експертів готова працювати індивідулаьно у кожному випадку та сформувати найбільш прийнятний алгоритм та план дій щодо створення АРР у вашому регіоні.