Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні

Реалізований за підтримки Європейського Союзу протягом 2014-2016 років.

Проект спрямований на прискорення процесів децентралізації в Україні, розбудову спроможних громад та формування ефективної публічної влади.
У рамках його реалізації проведено конкурс грантових проектів для місцевих ГО, спрямований на підтримку процесів реформування. Було відібрано 23 організації-переможці з Київської,
Львівської, Одеської, Івано-Франківської, Луганської та Донецької областей, які працювали майже зі ста громадами у всіх шести пілотних регіонах України. Загальна сума фінансування проектів – 6.2 млн гривень.

Основні завдання, над якими працювали громадські організації у рамках грантів:

 • надання експертної допомоги громадам у процесі розробки нормативно-правової бази
 • покращення інформованості мешканців об’єднаної громади щодо цілей, завдань та
  перспектив об’єднання громад
 • впровадження механізмів місцевої демократії у процес добровільного об’єднання
  громад
 • залучення додаткових ресурсів у громади з державних та приватних фондів
 • створення максимальних можливостей участі мешканців громад у процесах
  планування території, бюджетного планування, благоустрою через впровадження
  механізмів місцевої демократії у процес добровільного об’єднання громад (у тому числі
  через підготовку проектів документів об’єднаних громад: статутів, регламентів,
  бюджетів, положень, планів розвитку тощо).