Створення інфраструктури сталого територіального та економічного розвитку Донецької області

Проект реалізований за фінансової підтримки ПРООН та Уряду Японії.

м. Краматорськ
2016 рік

Основними завданнями проекту є створення дієвого Агентства регіонального розвитку Донецькій області як складової інфраструктури сталого територіального та економічного розвитку регіону, підготовка для Агентства кваліфікованого персоналу, здатного надавати бізнес-консультації, готувати бізнес-плани та проекти сталого територіального розвитку, а також формування спільноти мотивованих підприємців та представників громад, підготовка за їх участі пілотних бізнес-планів і проектів розвитку та модернізації. Досягнення цих завдань дозволило створити інституцію, яка забезпечила надання консультативної, тренінгової і проектної підтримки представникам малого та середнього бізнесу з подальшим залученням грантів, кредитів, інвестицій, міжнародної технічної допомоги, коштів з Державного фонду регіонального розвитку. Реалізація проекту передбачала інформаційну кампанію щодо майбутніх можливостей Агентства регіонального розвитку, проведення ряду навчальних тренінгів для представників малого та середнього бізнесу, представників громад та органів влади, а також надання підтримки місцевому малому та середньому бізнесу через консультації з юридичних та маркетингових питань, розробки бізнес-планів, залучення інвестицій, грантів і кредитів.

Опис діяльності за проектом:

  • проведено ряд робочих зустрічей та переговорів щодо створення АРР Донецького регіону з представниками ВЦА Донецької області, Донецької торгово-промислової палати, РГО «Агентство регіонального розвитку «Донбас» та іншими майбутніми Засновниками;
  • проведено інформаційну кампанію щодо висвітлення кожного ключового етапу реалізації проекту;
  • проведено ряд тренінгів на тему «От социального проекта к бизнесу» для представників малого та середнього бізнесу, місцевих громад та органів влади щодо можливостей регіонального розвитку, ведення бізнесу та залучення інвестицій, пожвавлення співпраці органів місцевого самоврядування з підприємцями з огляду на зміни в державній регіональній політиці (м. Краматорськ);
  • проведено навчальні тренінги для майбутнього персоналу АРР на тему «Організація діяльності Агенції регіонального розвитку» (Святогірськ);

На тренінгах були розглянуті та опрацьовані наступні теми:

– опис проекту та передумови створення Установи,

– розгляд пакету документів, необхідних для подачі проекту: інструкції ключових донорів, описова частина та бюджет; логічна матриця проекту: мета, цілі, індикатори,

– розробка та підготовка бізнес-планів (теорія та практика),

– особливості діяльності Установи, передумови її створення та співпраці з бізнесом, громадою, органами місцевої та центральної влади, фінансовими інституціями, донорами,

– моніторинг та звітність по проектам відповідно до вимог міжнародних організацій,

– робота з Державним фондом регіонального розвитку: підготовка та подача заявок,

– робота з Державним фондом регіонального розвитку: реалізація проектів;

  • надано більше 100 консультацій представникам місцевого бізнесу з питань реалізації соціальних та бізнесових проектів в регіоні, варіантів фінансової підтримки даних проектів та з питань підготовки пакетів документів для отримання такої фінансової підтримки;
  • за участі представників місцевого бізнесу сформовано каталог 10 типових бізнес-проектів для Донецького регіону (в електронному та друкованому вигляді);
  • розроблено та впроваджено в діяльність АРР наступні документи: посадові інструкції директора, бухгалтера, кменеджера проектів;
  • за підтримки експертів проекту співробітниками АРР розроблені та подані 5 заявок до ДФРР;
  • за підтримки експертів проекту співробітниками АРР розроблені та подані до міжнародних фінансових та донорських організацій 3 бізнес-плани від бізнес-спільноти регіону;
  • опубліковано сайт АРР Донецького регіону.