Новий адміністративний устрій: три рівні розподілу територій

У відповідності до затвердженої розпорядженням КМУ від 01.04.2014 р., «Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», 2 етап реалізації Концепції (2015-2017 роки) реформи цього року мав би завершитись та власне вся реформа в цілому. Наразі успіх реформи найбільше залежить від прийняття законопроекту про адміністративно-територіальний устрій, в якому пропонується залишити три рівні розподілу територій: область, район, громада.

Попередня версія законопроекту була відкликана з Парламенту в зв’язку із завершенням попередньої каденції 7 скликання, проте МінРегіон розробив та направив на погодження до ЦОВВ оновлену версію тексту.

Запропонована схема цілком відповідає європейській системі територіального устрою згідно номенклатури територіальних одиниць статистики (Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes, NUTS), а саме: NUTC-1 (область), NUTC-2 (район), NUTC-3 (громада). Українські регіони відповідають європейським, тому не потрібно їх змінювати в розмірах та кількості населення. З іншої сторони повноваження району суттєво зменшаться, в зв’язку з передачею на рівень громади певних управлінських функцій, таких як освіта, охорона здоров’я, управління земельними ресурсами, екологічна безпека та благоустрій територій, і т.д. Водночас на рівні району має залишитись функція контролю за територію і реалізовувати її має районна префектура (державна адміністрація).

Власне тому, немає необхідності в негайній зміні Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою. Згодом варто буде змінити статус Криму – з автономної республіки на область, та ліквідувати Верховну Раду АРК, оскільки ми вже стали свідками їхніх зловживань статусом. При цьому, звісно має бути гарантовано повноваження та права для кримсько – татарського народу щодо самовизначення в національно-культурних та релігійних питаннях, чи інших аспектах життєдіяльності органів місцевого самоврядування Криму, водночас із забезпеченням рівних прав та обов’язків усіх громадян України, які живуть та будуть жити в АР Крим. З метою вирішення цього питання діюча Конституційна комісія вже прийняла рішення про створення робочої групи з напрацювання пропозицій змін та доповнень до Конституції України стосовно Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, засідання якої пройшло 11 травня, під час якого було розглянуто декілька питань, зокрема, про поточний стан та подальші напрямки роботи комісії, а також щодо порядку опрацювання питань внесення змін до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим.

Завершення реформи місцевого самоврядування в найкоротші строки потрібно для приведення повноваження і відповідальності громад до спільного знаменника. Бо на даний момент вони можуть бути абсолютно різними, навіть у двох сусідніх населених пунктах – там де є об’єднана громада і там де немає такої. Вирішити цю та подібні проблеми життєдіяльності громад можливо шляхом ухвалення проекту Закону України «Про засади адміністративно-територіального устрою України», проте із додаванням до вже оприлднених МінРегіоном текстів ще одного дуже важливого пункту, власне щодо встановлення оновлених меж громад та районів. Це дозволить всім громадам визначити їхню територію відповідно до узгоджених та прийнятих  сесіями обласних рад і затверджених КМУ Перспективних планів. Межі однієї громади будуть дотичні до меж інших громад, тож уся земля матиме зрозумілу юрисдикцію і відповідального за неї. В свою чергу це створить основу для економічного та інфраструктурного розвитку громад на користь їх жителів.

Андрій Гінкул для “Укрінформ”.